Har du som kulturaktør et projekt, du gerne vil søge tilskud til gennem Europæisk Kulturregions pulje? Her kan du blive klogere på både kriterier og ansøgningsprocedure.

De 19 kommuner i Region Midtjylland bidrager årligt med 1 krone pr. indbygger til Europæisk Kulturregions pulje, hvilket resulterer i 1,3 millioner kroner. Herudover biddrager Region Midtjylland med samme beløb, så det årlige budget for projektet bliver 2,6 millioner kroner, hvilket giver en samlet pulje på 5,2 millioner kroner i alt til de foreløbig to år, projektet varer.

Hvilke projekter kan søge tilskud?
Europæisk Kulturregions pulje prioriterer borgerrettede projekter, der finder sted i forbindelse med vores kulturfestival i uge 23-24 i sommeren 2019 og spiller sammen med temaet Genopdag og et af de tre programspor Børn og unge, Land og by og Bud på fremtiden.

Herudover har vi opsat følgende kriterier for projekter, der kan gives tilskud til:
- Skal dyrke samarbejdet på tværs af kulturlivet i Region Midtjylland
- Skal have publikumsrelevans
- Har gerne geografisk spredning
- Har gerne et internationalt perspektiv

Ansøgningsfristen er 1. december 2018.

Da næste ansøgningsrunde er en opsamlingsrunde, er der begrænsede midler på 873.000 kroner i puljen. Puljen har særligt fokus på at opnå regional spredning af kulturaktiviteter til de kommuner, der ikke i særlig grad blev tilgodeset i første runde. Derfor anbefaler vi alle ansøgere at gå i dialog med deres hjemkommunes kulturkonsulenter, før der afsendes en ansøgning.

I første runde med ansøgningsfrist 1. september 2018 blev der i alt uddelt 2.797.000 kroner til tretten projekter. Læs mere om bevillingerne fra første ansøgningsrunde her.

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Ansøgningen skal indeholde 1 sides motiveret ansøgning, udkast til budget og finansieringsplan samt partnerkreds. De indkomne ansøgninger behandles af Den Regionale Styregruppe, som består af repræsentanter fra alle 19 kommuner i Region Midtjylland.

Download ansøgningsskema her:
Europæisk Kulturregion ansøgningsskema.docx

Ansøgningen skal sendes til groen-vaekst-oplevelser@ru.rm.dk

Region Midtjyllands kulturudviklingspulje
I 2018 målrettes Region Midtjyllands kulturudviklingspulje på 5,8 millioner kroner i år desuden projekter, der spiller sammen med Europæisk Kulturregion. Du kan finde information om kulturudviklingspuljen samt ansøgningsskema på Region Midtjyllands hjemmeside.