Europæisk Kulturregions styregruppe består af kulturdirektørerne fra alle 19 kommuner i Region Midtjylland, regionens udviklingsdirektør samt en kommunaldirektør udpeget af kommunaldirektørnetværket. Styregruppen mødes to gange årligt og har bl.a. ansvar for at godkende handlingsplaner, herunder at udstikke de økonomiske rammer for udmøntning af handlingsplaner.

Stryregruppen suppleres af et fællessekretariat bestående af kommunale og regionale kulturchefer og kulturkonsulenter. Fællessekretaritatet varetager i praksis udmøntningen af samarbejdet og kan nedsætte arbejdsgrupper m.v. efter behov. Find kontaktoplysninger på repræsentanten for din kommune her.

De øverste ansvarlige for Europæisk Kulturregion er det politiske niveau i regionen og kommunerne. Rammerne for samarbejdet fastlægges i Kontaktudvalget mellem regionsrådets formand og borgmestrene fra de 19 kommuner.

Sekretariatet for Europæisk Kulturregion varetager den daglige drift af kultursamarbejdet og består af Region Midtjyllands kulturteam. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Følg os på de sociale medier:
Gå til Europæisk Kulturregions Facebook-side
Gå til Europæisk Kulturregions LinkedIn-side

 

Bettina Kiilsgaard Henrichsen

Bettina.png

Chefkonsulent og teamleder

E: Bettina.Henrichsen@ru.rm.dk
M: +45 40 85 04 05

Stine Føns Pedersen

Udviklingskonsulent

E: stine.foens@ru.rm.dk
M: +45 40 49 29 41

Amalie Møller Christensen

Billede af Amalie Møller Christensen

Udviklings- og kommunikationskonsulent

E: amachi@rm.dk
M: +45 24 75 37 95

Mie Pedersen

Billede af Mie Pedersen

Specialkonsulent

E: mie.pedersen@ru.rm.dk
M: +45 21 54 87 60

Mikkel Ottow

mikkel_ottow.jpg

Specialkonsulent

E: mikott@rm.dk
M: +45 40 92 67 09

 

Rakel Nåvik

Udviklingskonsulent

E: rakel.naavik@ru.rm.dk
M: +45 29 11 28 55

Tanja Phaff Louring

Udviklingskonsulent

E: tanja.louring@ru.rm.dk
M: +45 51 97 97 28

Anja Rasmussen

anja_rasmussen.jpg

Specialkonsulent

E: anja.rasmussen@ru.rm.dk
M: +45 21 60 11 16

 

På orlov

Du er også altid velkommen til at kontakte kulturafdelingen i din kommune med spørgsmål om Europæisk Kulturregion.