Human in Balance_sorthvid_banner.jpgForestillingen "HUMAN IN BALANCE" af DON GNU blev udviklet som en del af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 i samarbejde med cypriotiske Dance House Lemesos og Bora Bora - Dans og Visuelt Teater. Forestillingen deltog desuden i vores regionale festival GENOPDAG i 2019. Foto: Christoffer Brekne/Aarhus 2017.

Internationalt samarbejde er noget af det, der for alvor er med til at skabe udvikling i kulturlivet. Mødet med andre kulturer, arbejdsformer, erfaringer og metoder kan både resultere i ny viden, inspiration og innovation. Erfaringer viser dog også, at det er en udfordring for mange kulturaktører at finde de ressourcer, der skal til for at etablere et internationalt samarbejde og til at udarbejde EU ansøgninger. I Europæisk Kulturregion har vi derfor besluttet at etablere en mikropulje, som kan hjælpe midtjyske kulturaktører i startfasen af et europæisk samarbejdsprojekt.

Puljen kan både søges af aktører, der ønsker at søge europæisk finansiering og af aktører, der blot søger nye samarbejdspartnere eller inspiration.

Puljens formål:

At understøtte de indledende faser i midtjyske kulturaktørers arbejde med potentielle europæiske projekter.

Hvad kan der søges til?

 • Udgifter i forbindelse med projektudvikling/projektmodning af internationale projekter
 • Udgifter i forbindelse med deltagelse i partnermøder
 • Udgifter i forbindelse med ansøgningsskrivning

Der kan ikke søges til:

 • Færdigudviklede eller tidligere støttede projekter
 • Udenlandske partneres udgifter

Krav til ansøgningen:

 • Motivation og fagligt indhold
 • Beskrivelse af projektets europæiske relevans
 • Beskrivelse af partnere og organisering
 • Kontaktoplysninger på den lokale kulturkonsulent
 • Budget

Det maksimale beløb, der kan søges, er 30.000 kr., og der stilles ingen krav om medfinansiering.

Ansøger forpligter sig desuden til at gå i dialog med Europæisk Kulturregion og konsulenterne i Genvej til Europa.

Kriterier for tildeling af støtte:

Den faglige vurdering af ansøgningerne bygger på:

 • Projektets faglige indhold og realisme
 • Projektets europæiske relevans
 • Projektets organisering og budget

Ansøgningsproces:

Sekretariatet for Europæisk Kulturregion er ansvarlig for udmøntning af puljen. Den direkte dialog, vejledning og sparring foregår mellem ansøgere og konsulenterne i regionens internationaliseringsprojekt Genvej til Europa.

I den videre proces foretager arbejdsgruppen for Genvej til Europa bedømmelsen af de indkomne ansøgninger. Ansøgninger behandles løbende på arbejdsgruppens møder eller ved skriftlig høring i arbejdsgruppen. Det vil sige, at der højst vil gå en måned fra ansøger har henvendt sig, indtil der er svar på ansøgningen.

Arbejdsgruppen for Genvej til Europa består af repræsentanter for de fire kulturaftaler i Region Midtjylland, repræsentanter for Central Denmark EU Office samt repræsentanter for Region Midtjylland.

Afrapportering:

Ansøger skal efter projektets afslutning aflevere et økonomioverblik samt en mindre evaluering om læringen til Genvej til Europa.

Læs mere om Genvej til Europa og find kontaktoplysninger her

Ansøgningsskema

Download ansøgningsskema her

Ansøgningen sendes til udviklingskonsulent Amalie Møller Christensen på amachi@rm.dk.

Kontakt

For yderligere info eller spørgsmål til mikropuljen er du velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Amalie Møller Christensen på +45 24 75 37 95 eller amachi@rm.dk.