Human in Balance_sorthvid_banner.jpgForestillingen "HUMAN IN BALANCE" af DON GNU blev udviklet som en del af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 i samarbejde med cypriotiske Dance House Lemesos og Bora Bora - Dans og Visuelt Teater. Forestillingen deltog desuden i vores regionale festival GENOPDAG i 2019. Foto: Christoffer Brekne/Aarhus 2017.

Samarbejde på tværs af landegrænser er noget af det, der for alvor er med til at skabe udvikling i kulturlivet. Mødet med andre kulturer, arbejdsformer, erfaringer og metoder kan både resultere i ny viden, inspiration og innovation. Erfaringer viser dog også, at det er en udfordring for mange kulturaktører at finde de ressourcer, der skal til for at etablere et europæisk samarbejde og til at udarbejde EU-ansøgninger. I Europæisk Kulturregion har vi derfor besluttet at etablere en mikropulje, som kan hjælpe midtjyske kulturaktører i startfasen af et europæisk samarbejdsprojekt.

Puljen kan både søges af aktører, der ønsker at søge europæisk finansiering og af aktører, der blot søger nye samarbejdspartnere eller inspiration.

Puljens formål:

At understøtte de indledende faser i midtjyske kulturaktørers arbejde med potentielle europæiske kulturprojekter.

Hvad kan der søges til?

 • Udgifter i forbindelse med projektudvikling/projektmodning af europæiske projekter
 • Udgifter i forbindelse med deltagelse i partnermøder
 • Udgifter i forbindelse med ansøgningsskrivning

Der kan ikke søges til:

 • Færdigudviklede eller tidligere støttede projekter
 • Udenlandske partneres udgifter

Krav til ansøgningen:

 • Motivation og fagligt indhold
 • Beskrivelse af projektets europæiske relevans
 • Beskrivelse af partnere og organisering
 • Kontaktoplysninger på den lokale kulturkonsulent
 • Budget

Det maksimale beløb, der kan søges, er 30.000 kr., og der stilles ingen krav om medfinansiering.

Ansøger forpligter sig desuden til at gå i dialog med Europæisk Kulturregion og konsulenterne i Genvej til Europa.

Kriterier for tildeling af støtte:

Den faglige vurdering af ansøgningerne bygger på:

 • Projektets faglige indhold og realisme
 • Projektets europæiske relevans
 • Projektets organisering og budget

Hvem kan søge støtte?

Kulturinstitutioner, foreninger eller offentlige organisationer, der arbejder med kunst, kreativitet, kultur og udvikling kan ansøge om støtte. Kunstnere og andre enkeltpersoner kan indgå i ansøgninger via partnerskaber. Vær opmærksom på, at du skal have et CVR-nummer for at modtage støtte fra mikropuljen.

Ansøgningsfrister:

Mikropuljen har ansøgningsfrist ca. en gang i kvartalet. De kommende ansøgningsfrister er:

 • 1. marts 2022 kl. 12.00
 • 1. juni 2022 kl. 12.00
 • 1. september 2022 kl. 12.00

Ansøgningsproces:

Sekretariatet for Europæisk Kulturregion, der består af medarbejdere i Region Midtjyllands kulturteam, er ansvarlig for udmøntning af puljen. Den direkte dialog, vejledning og sparring foregår mellem ansøgere og konsulenterne i regionens internationaliseringsprojekt Genvej til Europa.

I den videre proces foretager sekretariatet for Europæisk Kulturregion i samråd med Genvej til Europa bedømmelsen af de indkomne ansøgninger.

Arbejdsgruppen for Genvej til Europa består af repræsentanter for de fire kulturaftaler i Region Midtjylland, repræsentanter for Central Denmark EU Office samt repræsentanter for Region Midtjylland.

Afrapportering:

Ansøger skal efter projektets afslutning aflevere et økonomioverblik samt en mindre evaluering om læringen til Genvej til Europa.

Læs mere om Genvej til Europa og find kontaktoplysninger her

Ansøgningsskema:

Download ansøgningsskema her

Ansøgningen sendes til udviklingskonsulent Mie Pedersen på mie.pedersen@ru.rm.dk.

Kontakt:

For yderligere info eller spørgsmål til mikropuljen er du velkommen til at kontakte os:

Mie Pedersen
Udviklingskonsulent, Region Midtjylland
Telefon: +45 21 54 87 60
E-mail: mie.pedersen@ru.rm.dk

Louise Godt
EU-kulturrådgiver, Genvej til Europa
Telefon: +45 25 25 03 33
E-mail: log@centraldenmark.eu