Human in Balance_sorthvid_banner.jpgForestillingen "HUMAN IN BALANCE" af DON GNU blev udviklet som en del af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 i samarbejde med cypriotiske Dance House Lemesos og Bora Bora - Dans og Visuelt Teater. Forestillingen deltog desuden i vores regionale festival GENOPDAG i 2019. Foto: Christoffer Brekne/Aarhus 2017.

Samarbejde på tværs af landegrænser er noget af det, der for alvor er med til at skabe udvikling i kulturlivet. Mødet med andre kulturer, arbejdsformer, erfaringer og metoder kan både resultere i ny viden, inspiration og innovation. Erfaringer viser dog også, at det er en udfordring for mange kulturaktører at finde de ressourcer, der skal til for at etablere et europæisk samarbejde og til at udarbejde EU-ansøgninger. I Europæisk Kulturregion har vi derfor besluttet at etablere en mikropulje, som kan hjælpe midtjyske kulturaktører i startfasen af et europæisk samarbejdsprojekt.

"Mikropuljen sigter mod at gøre så stor en positiv forskel som muligt. Derfor ser vi også meget gerne ansøgninger fra kulturaktører, der ikke har stor international erfaring, eller projekter fra aktører, der ønsker at undersøge en ny, international vej," fortæller Louise Godt, der er EU-kulturrådgiver i vores rådgivningsprogram Genvej til Europa.

Puljen kan både søges af aktører, der ønsker at søge europæisk finansiering og af aktører, der blot søger nye samarbejdspartnere eller inspiration til udvikling af deres organisation eller faglighed.

Puljens formål:

At understøtte de indledende faser i midtjyske kulturaktørers arbejde med udvikling af europæiske kulturprojekter med særligt fokus på de mindre EU-erfarne aktører.

Hvad kan der søges til?

 • Projektudvikling og projektmodning
 • Deltagelse i partnermøder
 • Ansøgningsskrivning til mulige EU-projekter

Der kan ikke søges til:

 • Færdigudviklede eller tidligere støttede projekter
 • Studieture og inspirationsrejser uden tilknytning til et projekt
 • Udenlandske partneres udgifter

Krav til ansøgningen:

 • Motivation og fagligt indhold
 • Beskrivelse af projektets europæiske relevans
 • Beskrivelse af partnere og organisering
 • Budget


Det maksimale beløb, der kan søges, er 30.000 kr., og der stilles ingen krav om medfinansiering.

Ansøger forpligter sig desuden til at gå i dialog med Europæisk Kulturregion og konsulenterne i Genvej til Europa.

Kriterier for tildeling af støtte:

Ansøgninger vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Projektets faglige indhold og realisme
 • Projektets europæiske relevans
 • Projektets partnerskaber og organisering

Hvem kan søge støtte?

Kulturinstitutioner, foreninger eller offentlige organisationer, der arbejder med kunst og kultur kan søge om støtte. Kommuner og forsknings- og uddannelsesinstitutioner kan komme i betragtning, hvis de søger i partnerskab med kulturaktører. Kunstnere og andre enkeltpersoner kan indgå i ansøgninger som partnere. Vær opmærksom på, at du skal have et CVR-nummer for at kunne modtage støtte.

Ansøgningsfrister:

De kommende ansøgningsfrister er:

 • 21. november 2022 kl. 12:00 (OBS - sidste mulighed for at søge mikropuljen)

Ansøgningsproces:

Sekretariatet for Europæisk Kulturregion, der består af medarbejdere i Region Midtjyllands kulturteam, er ansvarlige for udmøntning af puljen. Den direkte dialog, vejledning og sparring foregår mellem ansøgere og konsulenterne i regionens europæiske rådgivningsindsats Genvej til Europa.

I den videre proces foretager sekretariatet for Europæisk Kulturregion i samråd med Genvej til Europa bedømmelsen af de indkomne ansøgninger.

Der gives svar på ansøgninger ca. 3-4 uger efter ansøgningsfristen.

Da puljen har begrænsede midler per ansøgningsrunde vil man kunne opleve, at kvalificerede projekter ikke kan opnå støtte. I sådanne tilfælde opfordrer vi til, at man går i dialog med sekretariatet for Europæisk Kulturregion med henblik på at søge igen.

Afrapportering:

Ansøger forpligter sig til at gå i dialog med Europæisk Kulturregion og konsulenterne i Genvej til Europa og at stå til rådighed for deltagelse i relevante aktiviteter om videndeling og erfaringsudveksling.

Ansøger skal efter projektets afslutning aflevere et økonomioverblik samt en mindre evaluering.

Læs mere om Genvej til Europa her

Ansøgningsskema:

Download ansøgningsskema her

Ansøgningen sendes til SKU@ru.rm.dk. Husk, at skrive i emnefeltet, hvilken pulje du søger.

Kontakt:

For yderligere info eller spørgsmål til mikropuljen er du velkommen til at kontakte os:

Mie Pedersen
Udviklingskonsulent, Region Midtjylland
Telefon: +45 21 54 87 60
E-mail: mie.pedersen@ru.rm.dk

Louise Godt
EU-kulturrådgiver, Genvej til Europa
Telefon: +45 25 25 03 33
E-mail: log@centraldenmark.eu