Næsten 80.000 mennesker deltog i åbningen af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Foto: Per Bille.

21.03.2018

Regionsrådet sikrer bedre muligheder for projekter i Europæisk Kulturregion.

Selv om Kulturhovedstadsåret 2017 er slut, arbejder Region Midtjylland og regionens 19 kommuner fortsat tæt sammen i det nye samarbejde Europæisk Kulturregion. Nu styrker Regionsrådet rammerne for det samarbejde.

Det sker med en beslutning om at målrette størstedelen af 5,8 millioner kroner fra regionens kulturbudget til projekter, der spiller sammen med eller styrker det nye samarbejde.

Regionen finansierer i forvejen EKR med 1,3 mio. kroner ligesom de 19 kommuner i regionen biddrager med samme beløb til samarbejdsprojektet. Dertil kommer, at 2 mio. kroner fra regionens kulturbudget, der er på i alt 9,72 mio. kroner, går direkte til at give kulturaktører international gennemslagskraft i projektet Genvej til Europa.

"Europæisk Kulturregion fastholder den store værdi, som Kulturhovedstaden skabte for både kulturaktører og borgere. Derfor er jeg glad for, at vi nu skaber endnu bedre mulighed for at det nye samarbejde kan blomstre på tværs af kommunegrænserne," siger formand for Regionsrådet, Anders Kühnau (S).

Kulturadgang til alle
De nye retningslinjer for kulturmidlerne gælder frem til 2019, hvor en ny Vækst og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland skal vedtages. Herunder på kulturområdet. Konkret betyder det, at kulturaktører og projekter, der søger om tilskud i 2018, i høj grad bliver målt på, om de bidrager til at styrke Europæisk Kulturregion.

Samtidig fastholder politikerne dog mulighed for at støtte projekter, der på anden vis sikrer udvikling på tværs, skaber ny viden og/eller rummer samarbejde og internationalt udsyn. Det kan for eksempel være i krydsfeltet mellem kultur og sundhed, hvor kulturoplevelser har vist sig at kunne gavne udsatte og psykisk sårbare borgere.

"Regionens kulturpolitik skal bidrage til at give borgernes adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og mulighed for selv at engagere sig i kulturlivet, uanset hvor i regionen de bor. Det er ligeledes kernen i Europæisk Kulturregion, hvor vi og alle 19 kommuner samarbejder om at udvikle en region, som det er attraktivt både at arbejde og at leve," siger Anders Kühnau.

Fakta om Kulturudviklingspuljen i 2018

  • Region Midtjylland har et samlet kulturbudget på 9,72 mio. kroner i 2018.

  • Heraf går 1,3 mio. kroner går til finansiering af Europæisk Kulturregion (EKR). Beløbet modsvarer det beløb, der kommer fra de 19 kommuner. 2 mio. kroner går til internationaliserings-projektet Genvej til Europa, der tænkes sammen med EKR, mens 0,6 mio. kroner går til finansiering af Museum Ovartaci.

  • De resterende 5,8 mio. kroner indgår i en pulje, hvor konkrete projekter kan søge tilskud.

  • Regionsrådet besluttede på sit møde 20. marts, at denne pulje i 2018 primært skal målrettes projekter, der spiller sammen med eller styrker Europæisk Kulturregion.

  • Alle støttede projekter skal have minimum 50 procent finansiering fra andre kilder, end regionen.


Fakta om Europæisk Kulturregion

  • Europæisk Kulturregion er et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner, der skal løfte arven efter Kulturhovedstad Aarhus 2017.

  • Europæisk Kulturregion skal blandt andet udvikle samarbejdet mellem kulturaktører og skabe konkrete kulturevents.

  • I løbet af foråret præsenterer Europæisk Kulturregion sit første program.