Midtjysk Kulturakademi udbyder i samarbejde med Epinion to forskellige workshops med fokus på arbejdet med værktøjet "Sådan oplever danskerne".

 

  • Kender I eller bruger I allerede værktøjet i jeres arbejde med målgrupper og segmenter – men vil gerne blive bedre?

  • Er I allerede erfarne i at arbejde med værktøjet, men savner (bedre) integration med jeres brugeranalyser?


Midtjysk Kulturakademi udbyder i samarbejde med Epinion to forskellige workshops med fokus på arbejdet med målgrupper generelt og segmenterne i værktøjet ‘Sådan oplever danskerne’ specifikt.


I løbet af de sidste par år har et stort antal kultur- og oplevelsesaktører taget værktøjet i anvendelse i forskellige dele af deres udviklingsarbejde, og der er samlet en række erfaringer med brug af segmenteringen. De to workshops bygger oven på de mange praksiserfaringer.


Workshop 1 har et bredt fokus på, hvordan kulturaktører kan bruge ”Sådan oplever danskerne” til at styrke deres målgruppefokus i udviklingsarbejdet.

Workshop 1 afholdes torsdag den 13. oktober 2022.


Workshop 2 zoomer ind på, hvordan ‘Sådan oplever danskerne’ kan integreres i forskellige typer af brugerundersøgelser, så der opnås viden om, hvordan det specifikke publikum er sammensat, og hvordan de forskellige segmenter oplever institutionen.

Workshop 2 afholdes torsdag den 3. november 2022.

 

Om 'Sådan oplever danskerne':

’Sådan oplever danskerne – en segmentering af danskerne til aktører’ er et værktøj, der kan hjælpe oplevelsesaktører med at identificere, prioritere og forstå relevante – og ikke mindst irrelevante – segmenter for netop jeres organisation. Rapporten udfolder på baggrund af interviews med 5.000 danske kulturbrugere i alt 11 forskellige segmenter og deres markedspotentialer for en række forskellige oplevelsestilbud som f.eks. museer, teatre, koncerter, biblioteker og kulturhuse. Rapporten er udarbejdet for Dansk Industri af Epinion.

 

Læs mere om indhold, tilmelding og praktisk information her.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.