Foto fra Europæisk Kulturregions festival GENOPDAG i 2019


Vores regionale festival GENOPDAG 1.-16. juni 2019 bød på masser af små og store kulturoplevelser. En af dem var kunstprojektet "Livets Vand" af Hakkehuset og River Art, der rejste på Gudenåen og gjorde stop i flere kommuner med stedsspecifikke performances og kunstværker. Foto: Gorm Branderup, Skæg & Ballade.

04.03.2020

Region Midtjylland og alle 19 kommuner i regionen fortsætter samarbejdet i Europæisk Kulturregion. Målet er et endnu stærkere kulturliv, båret af internationalt udsyn og et stærkt samarbejde på tværs af kommunegrænserne.

Når kulturaktørerne i Region Midtjylland samarbejder, får international inspiration og derigennem udvikler sig, betyder det også nye og anderledes kulturtilbud for borgerne. Det er omdrejningspunktet, når kommunerne og regionen fortsætter samarbejdet i Europæisk Kulturregion de kommende år. Den nye handlingsplan for kulturregionen er netop godkendt i styregruppen for samarbejdet.

"Det handler grundlæggende om at gøre Midtjylland til en attraktiv region – både for midtjyderne og for de tusindvis af mennesker, der besøger os. Her spiller kulturlivet en helt afgørende rolle, og derfor er jeg stolt af vores samarbejde. Vi ved, det virker, når vi står sammen. Og vi ved, at kulturaktørerne får styrke af nye input – både fra nabokommunerne og fra helt andre lande og kulturer," siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Europæisk Kulturregion er en fortsættelse af det samarbejde mellem kommuner og region, der opstod i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. I 2019 stod Europæisk Kulturregion blandt andet bag den regionale kulturfestival GENOPDAG med knap 500 aktiviteter på tværs af alle de midtjyske kommuner.

Udvikling, europæisk samarbejde og et kulturforum
I den nye strategi og handlingsplan for Europæisk Kulturregion er fokus på europæisk samarbejde og forbedring af kunstnere og kulturinstitutioners udviklingsvilkår i regionen gennem videndeling og læring. Det kommer blandt andet til at ske gennem et årligt kulturforum med deltagelse af kulturlivet og politikere i regionen.

“Når vi skaber sammen og udsætter os for andre perspektiver og metoder, resulterer det ofte i innovative løsninger, vi aldrig kunne finde alene. Det viser vores gode erfaringer fra både Aarhus 2017 og Europæisk Kulturregion. Nu bygger vi ovenpå de erfaringer, og jeg glæder mig til at opleve, hvordan det udvikler fremtidens kultur,” siger formand for Kommunekontaktrådet (KKR) i Midtjylland og borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen (S).

I 2020 holdes det første "Kulturforum" i Europæisk Kulturregion. Kulturforum løber af stablen i forbindelse med den internationale konference Cultural Impact Now! den 4.-7. juni 2020 i Ebeltoft. Her mødes i forvejen to europæiske netværk for kulturhuse samt en lang række aktører i Region Midtjylland for at sætte fokus på kulturen og kulturhusenes betydning for samfundet.


Fakta om den nye strategi og handlingsplan for Europæisk Kulturregion:
Den nye strategi og handlingsplan fokuserer på følgende fire indsatsområder:

  • Styrkelse af europæisk samarbejde og udsyn.
  • Et årligt kulturforum for kulturaktører og politikere.
  • Forbedring af kulturaktørers udviklingsvilkår i regionen gennem videndeling og kompetenceopbygning.
  • En fælles kommunikationsindsats.

Handlingsplanen for samarbejdet er treårig og dækker perioden 2020-2022. Efter to år evalueres samarbejdet, og der tages der stilling til, hvorvidt strategi og handlings-plan skal revideres.

Download strategien for Europæisk Kulturregion her: Europæisk Kulturregion - Strategi 2020.pdf

Download handlingsplan for Europæisk Kulturregion 2020-2022 her: Europæisk Kulturregion - Handlingsplan 2020-2022.pdf