Europæisk Kulturregions scene Lysskoven på Kulturmødet 2019


Vores scene Lysskoven på Kulturmødet 2019. Foto: Niels Åge Skovbo.

10.11.2021

Kulturmødet samler hvert år i slutningen af august kunstnere, kulturinstitutioner, politikere, mediefolk, fonde og borgere fra hele landet til videndeling, erfaringsudveksling og inspiration om kunstens og kulturens rolle og værdi i verden. I Europæisk Kulturregion indbyder vi kulturaktører i Region Midtjylland til at søge om tilskud til at udvikle kulturelle indslag, forestillinger, debatter og/eller samtaler på Kulturmødet Mors 2022, der finder sted 25.-27. august 2022.

Der er afsat 300.000 kr. til puljen, og der kan maksimalt søges om et tilskud på 50.000 kr.

Puljens formål:
At understøtte midtjyske kulturaktørers deltagelse på Kulturmødet Mors 2022.

Krav til ansøgningen:
Ansøgninger skal synliggøre det midtjyske kulturliv og/eller sætte fokus på kulturlivets muligheder og udfordringer i en regional, national eller international kontekst.


Det regionale tilskud kan normalt maksimalt udgøre 75% af det samlede budget, hvilket betyder at ansøger selv skal kunne fremvis en egenfinansiering på 25%. Frivilligt arbejde kan ikke indgå som medfinansiering. 

Kriterier for tildeling af støtte:
Ansøgninger vurderes overordnet ud fra, at aktiviteter: 

  • er med til at kaste nyt lys på Europæisk Kulturregion og regionens indsatsområder. 
  • er relevante i forhold til Kulturmødets program. 
  • går på tværs af brancher eller geografi i partnerskaber. 
  • er med til at skabe debat og sætte fokus på kulturlivets muligheder og udfordringer. 


Hvem kan søge støtte?
Da Europæisk Kulturregions og regionens kulturindsatser fokuserer på samarbejde mellem regionens kulturaktører, er det et krav til ansøgninger, at aktiviteten er udviklet i et samarbejde mellem flere regionale kulturaktører - det kan f.eks. være i regi af regionens kulturfaglige netværk (scenekunstnetværk, museumsnetværk eller lign.) eller samarbejder mellem flere kulturinstitutioner eller kulturaktører.

  • Ansøger skal være en kulturinstitution eller forening – der kan ikke ydes tilskud til virksomheder eller enkeltpersoner (disse kan dog godt indgå i ansøgninger som partner). 
  • Ansøgere eller partnere skal som udgangspunkt have adresse i regionen. 


Ansøgningsfrist:
Der er ansøgningsfrist mandag den 29. november 2021 kl. 9.00. Ansøgninger sendes til sku@ru.rm.dk.

Ansøgningsproces:
Sekretariatet for Europæisk Kulturregion, der består af medarbejdere i Region Midtjyllands kulturteam, er ansvarlige for udmøntning af puljen. Det forudsættes, at ansøgere forud for aflevering af ansøgning har kontaktet regionens kulturteam for en forhåndsvurdering af en ansøgning. Desuden forventes det, at ansøger er i dialog med Kulturmødets sekretariat.

Afrapportering:
Ansøger skal efter projektets afslutning aflevere et økonomioverblik samt en kort skriftlig evaluering.

Ansøgningsskema:
Download ansøgningsskema

Kontakt:
For yderligere info eller spørgsmål til mikropuljen er du velkommen til at kontakte os:

Mie Pedersen
Telefon: +45 21 54 87 60
E-mail: mie.pedersen@ru.rm.dk

Mikkel Ottow
Telefon: +45 40 92 67 09
E-mail: mikkel.ottow@ru.rm.dk