"The Reformation in the Flesh" til Europæisk Middelalder Festival under Aarhus 2017. Foto: Hanne Nielsen.

08.08.2018

Europa-Kommissionen er netop kommet med et nyt oplæg til en fremtidig kulturpolitik, der giver kulturen en større rolle i udviklingen af fremtidens Europa. Her prioriteres mange af de indsatsområder, som Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 har fokuseret på, og som Europæisk Kulturregion fortsat arbejder med.


Aarhus 2017 var en kulturel legeplads og et eksperimentarium, der beviste, at det kan betale sig at investere i kultur – både socialt og økonomisk. I marts fremlagde Fonden Aarhus 2017 de foreløbige resultater af kulturhovedstadsåret, der blandt andet viste en stigning på 1.185 millioner kroner i omsætningen i den private sektor i Region Midtjylland, et samlet publikumstal på 3,3 millioner, 11,2 millioner overnatninger i regionen og 648 millioner kroner i annonceværdi.

Nu er Europa-Kommissionen kommet med et nyt oplæg til en fremtidig kulturpolitik, der bygger på europæiske kulturinstitutioners resultater og erfaringer de seneste år, og som vil give kultur en større rolle i fremtidens udvikling i Europa. I oplægget arbejdes der netop med mange af de områder, som man også satsede på i kulturhovedstadsåret, og som vi fortsat fokuserer på i Europæisk Kulturregion.

Social inklusion, økonomisk vækst og innovation

Fokusområderne i oplægget rummer blandt andet kunsten og kulturens evne til at styrke social inklusion, skabe økonomisk vækst og øge innovationen i Europa. Desuden vil man i højere grad bruge kulturen til at styrke børn og unges kreative tænkning og kompetencer, hvilket i højere grad skal klæde dem på til det fremtidige voksenliv i nutidens Europa.

"Erfaringerne og resultaterne fra Aarhus 2017 har givet genlyd i EU-systemet og i andre europæiske lande og sammenhænge.  Når man læser den nye dagsorden for kultur, skulle man næsten tro, at EU har taget erfaringerne direkte fra Aarhus 2017. Sådan er det selvfølgelig ikke, men det er klart, at kulturen har bevist sit værd. Både statsministre, parlament og kommission understreger med det nye oplæg kulturens betydning for sammenhæng og udvikling i Europa. Det er glædeligt for Region Midtjylland og det fortsatte samarbejde i Europæisk Kulturregion, at man kan arbejde videre med de gode spor, der er lagt," siger direktør for Central Denmark EU Office, Lars Holte Nielsen.

De nye programmer, der bliver omfattet af denne dagsorden, er Erasmus Plus og Creative Europe. For at styrke kunstens egen udvikling indføres der herudover blandt andet udvekslingsprogrammer for kunstnere og kulturfolk.

2017-projekter gav flotte resultater

Mange af Aarhus 2017s projekter med netop disse fokusområder har vist sig at skabe gode resultater. Her kan for eksempel nævnes 'Demokratistafetten', der arbejdede med nye måder at involvere unge i demokratiske processer, og 'Art Equal', der viste, hvordan man kan bruge kunstneriske processer i pædagogiske metoder. Projektet 'Sagn' arbejdede med kulturen i skabelsen af lokal identitet og social inklusion og 'Hollywoogde' brugte sammen med polske og hollandske partnere kunst og kultur til at skabe jobmuligheder for socialt udsatte, mens både 'Grasslands', 'Landsbylaboratoriet', 'Meetings' og 'Rethink Landsbyen' har brugt kunst og kultur til at skabe udvikling og social inklusion i landdistrikter.

Det store evalueringsarbejde Rethink Impacts, der er igangsat af Aarhus 2017, har sat fokus på kulturhovedstadens resultater og valgt at måle indsatsen på nye parametre som eksempelvis kulturel udvikling, social udvikling og økonomisk udvikling.

"Kulturhovedstadsåret viste, at kunst og kultur kan skabe flotte resultater på en lang række udviklingsområder. I kulturen kan vi blive inspireret og lære at tænke på helt nye måder, og den kan både skabe sammenhængskraft og identitet på tværs af en hel region. Derfor er det vigtigt, at vi ikke tænker kultur som noget, der står alene, men i stedet som en vigtig faktor, der kan bidrage til udviklingen af mange forskellige områder af samfundet. Så vi er selvfølgelig glade for det nye EU-udkast, der på mange måder bekræfter, at vi gør det rigtige," siger kontorchef for Grøn Vækst og Oplevelser i Region Midtjylland, Pia Lange Christensen.

Kultursamarbejdet lever videre

De gode erfaringer fra kulturhovedstadsprojektet bliver nu taget videre i Europæisk Kulturregion, der fortsat fokuserer på blandt andet udvikling, social inklusion, innovation og bæredygtighed – alt sammen med et internationalt perspektiv – i samarbejdet mellem region, kommuner og kulturinstitutioner i Midtjylland.

"Vi har lært, at det kan betale sig at samarbejde. Når vi hjælpes ad, kan vi opnå meget mere, end hver enkelt kommune eller kulturinstitution kan alene, og det er en rigtig vigtig erfaring, som vi skal huske og bruge i fremtiden. Med Europæisk Kulturregion vil vi fortsætte samarbejdet og fastholde det momentum, som kulturhovedstaden har skabt. Og vi vil blive ved med at tænke europæisk og internationalt for at skabe en attraktiv kulturregion både for borgere og besøgende," siger Pia Lange Christensen.

Læs mere om Europæisk Kulturregion her