Analyser fra Europæisk Kulturregion

Kulturhuse i Region Midtjylland

Det klassiske forsamlingshus har været et samlingspunkt siden 1800-tallet. I takt med samfundets udvikling og den måde vi som mennesker forsamler os på, kommer der hele tiden andre og nye versioner af kulturmødesteder til.

Formålet med undersøgelsen er at få en bedre forståelse for kulturhusenes daglige virke og synliggøre den værdi, som kulturhusene bidrager med. Samtidig skal undersøgelsen bidrage til et oplyst grundlag for en drøftelse af kulturhusenes udvikling.

Læs analysen Kulturhuse i Region Midtjylland.

Musikuddannelse i Region Midtjylland

Formålet med rapporten er at bidrage med oplysninger om rekrutteringen til musikfaget og muligheder for at styrke musikundervisning- og uddannelse i Region Midtjylland.

Rapporten beskriver resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen ”Forundersøgelse til kortlægning og ansats til strategi for musikuddannelse i Region Midtjylland”.

Læs analysen Musikuddannelse i Region Midtjylland.