Analyser fra Europæisk Kulturregion

Kulturaktørernes internationalisering i Region Midtjylland

Målet med rapporten er at afdække den aktuelle status blandt regionens kulturaktører vedrørende deres erfaring med at involvere sig i internationale aktiviteter, hvilke motivationer der ligger bag, og hvilke udfordringer og barrierer der opleves.

Rapporten er udarbejdet af Center for Kulturevaluering (CKE) v. Aarhus Universitet for Europæisk Kulturregion i perioden april til juni 2022.

Læs analysen af kulturaktørernes internationalisering i Region Midtjylland (pdf).

Kulturhuse i Region Midtjylland

Det klassiske forsamlingshus har været et samlingspunkt siden 1800-tallet. I takt med samfundets udvikling og den måde vi som mennesker forsamler os på, kommer der hele tiden andre og nye versioner af kulturmødesteder til.

Formålet med undersøgelsen er at få en bedre forståelse for kulturhusenes daglige virke og synliggøre den værdi, som kulturhusene bidrager med. Samtidig skal undersøgelsen bidrage til et oplyst grundlag for en drøftelse af kulturhusenes udvikling.

Undersøgelsen er udarbejdet af Urban Goods, Hannah Oxenvad Svarrer og Art Hack for Europæisk Kulturregion i perioden december 2019 til april 2020.

Læs analysen Kulturhuse i Region Midtjylland (pdf).

Musikuddannelse i Region Midtjylland

Formålet med rapporten er at bidrage med oplysninger om rekrutteringen til musikfaget og muligheder for at styrke musikundervisning- og uddannelse i Region Midtjylland.

Rapporten beskriver resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen "Forundersøgelse til kortlægning og ansats til strategi for musikuddannelse i Region Midtjylland".

Rapporten er udarbejdet af Steen Lembcke, VIA University College, Erik Heiberg Lyhne, VIA University College, samt Videncenter for Musik i Region Midtjylland (VCRM) v. Lars-Ole Vestergaard, Aarhus Musikskole for Europæisk Kulturregion i perioden september 2020 til marts 2021.

Læs analysen Musikuddannelse i Region Midtjylland (pdf).