Illustration af mennesker, der bygger


Illustration: Culture Works.

12.05.2023

Hvad og hvem er kulturens vækstlag egentlig? Og hvilken rolle spiller vækstlaget for udviklingen af kulturlivet? Det er nogle af de spørgsmål, som det nyeste tema på Midtjysk Kulturakademis videndelingsplatform dykker ned i.

Vores indsats for videndeling og kompetenceudvikling Midtjysk Kulturakademi sætter vi lige nu fokus på nogle af de nye tiltag, organisationer, grupper og miljøer, som arbejder på at skabe kulturudvikling og nye initiativer. Vi dykker ned i nogle af de forskellige typer af kulturelle og kreative vækstlag, der findes omkring os og undersøger deres særlige bidrag - og så ser vi på, hvordan vi som branche kan sikre de bedst mulige forudsætninger for vækstlagenes udviklingsmuligheder i fremtiden.

Find temaet om vækstlag på Midtjysk Kulturakademis digitale platform www.midtikulturen.dk