Teatret Svalegangen er en af de midtjyske partnere i det nordiske projekt om kultur og bæredygtighed. Her ses forestillingen 'Glade Bæredygtige Dage' fra teatrets store verdensmålsprojekt 'United Change', som vi har støttet opstarten af i Europæisk Kulturregion. Projektets kick-off event var en del af vores regionale kulturfestival GENOPDAG i 2019. Foto: Montgomery/Teatret Svalegangen.

10.02.2022

Hvordan kan kunst og kultur virke som drivkraft for en bæredygtig udvikling? Og hvad er kulturlivets unikke bidrag til omstillingen? Det sætter vi fokus på i et helt nyt nordisk projekt igennem Midtjysk Kulturakademi sammen med seks andre partnere fra Danmark, Sverige og Finland.

Bæredygtighed og grøn omstilling er den altoverskyggende dagsorden alle steder i disse år. Det gælder også i kulturlivet, hvor der lige for tiden vokser mange nye initiativer frem med fokus på bæredygtighed og verdensmål. Men hvad handler bæredygtighed egentlig om, når det kommer til kunst og kultur? Hvordan kan bæredygtighed bidrage til en ny forståelse i og af kultur - og hvordan kan kulturen bidrage til en bedre forståelse af bæredygtighed? Det er nogle af de spørgsmål, som vi vil være med til at undersøge i det nye nordiske projekt Kulturens unikke rolle i en grøn og bæredygtig udvikling i samarbejde med en række partnere.

En bedre fælles forståelse af kulturens rolle
Projektet blev igangsat 1. december 2021 og varer indtil 31. december 2022. I løbet af projektperioden skal der indsamles viden fra projekter, som arbejder med bæredygtighed i kulturverdenen i alle tre lande. Målet med projektet, der er støttet af Nordisk Kulturfond, er at give en bedre fælles forståelse af, hvad kunsten og kulturens unikke rolle er - og kan være fremover - i den bæredygtige samfundsudvikling. Og det gælder både set fra kulturinstitutioner og myndighedernes perspektiv.

Midtjyske teatre med fokus på bæredygtighed
Det er vores EU-rådgivningsprogram Genvej til Europa ved Central Denmark EU Office, der er projektkoordinator, og de midtjyske partnere i projektet tæller udover vores indsats Midtjysk Kulturakademi også to midtjyske teatre, der begge arbejder indgående med bæredygtighed og verdensmål på forskellig vis, nemlig Teatret Svalegangen og Secret Hotel. Herudover deltager Region Västra Götaland og en kulturinstitution i Sverige samt to finske partnere også i projektet.

Bæredygtighed i kulturbranchen er et af fokusområderne i vores indsats Midtjysk Kulturakademi i 2021-2022. I november 2021 udgav vi et stort tema om emnet på vores digitale videndelingsplatform for Midtjysk Kulturakademi. Find hele temaet her.