Ansøg om et strategisk udviklingsforløb med Simon Elsborg Nygaard, ph.d. i bæredygtig trivsel, og få ekspertvejledning i, hvordan I som organisation skaber stærke, bæredygtige kulturoplevelser, som også kan bidrage til gæsternes trivsel og livskvalitet.

Midtjysk Kulturakademi ved Region Midtjylland og Europæisk Kulturregion udsender hermed et open call, som giver to kulturaktører baseret i Region Midtjylland mulighed for at deltage i det strategiske udviklingsforløb Kultur for bæredygtig trivsel – skab grønnere kulturoplevelser, der flytter tanker, følelser og adfærd. Forløbet faciliteres af Simon Elsborg Nygaard, som er ph.d. i bæredygtig trivsel og arbejder med at hjælpe kulturaktører til at skabe mere bæredygtige og trivselsfremmende kulturoplevelser.

Indhold i forløbet

Der tages udgangspunkt i udviklingen af en konkret kulturoplevelse, som I som organisation selv byder ind på forløbet med. Der arbejdes med udviklingen i to forskellige spor:

Spor 1

Hvordan skaber I bedre oplevelser, som samtidigt er mere bæredygtige?

Her arbejder vi med, hvad vil det sige at have en god kulturoplevelse - og hvordan den kan afvikles med et lavere klimaaftryk.

Spor 2

Hvordan bruger I jeres kulturfaglighed og kunstneriske metoder til at fremme bæredygtig trivsel for gæsterne EFTER oplevelsen?

Her arbejder vi med, hvordan kulturfaglige metoder i samspil med forskning i bæredygtig trivsel kan bruges til at inspirere, motivere og påvirke gæster til at agere mere bæredygtigt efter kulturoplevelsen, herunder ved at anvise handlemuligheder gennem oplevelsen.

Konkret får hver kulturaktør stillet 25 timer af Simons tid til rådighed, som de kan bruge efter eget ønske i arbejdet med de to spor. Udgifterne afholdes af Region Midtjylland. Herudover skal begge udvalgte aktører indgå i en midtvejs-workshop og en afsluttende konference. Her vil I fremlægge elementer af pilotforløbet og modtage yderligere feedback og sparring fra Simon samt andre eksperter og kulturaktører. Udgifterne til dette afholdes også af Region Midtjylland.

Hvad får man ud af forløbet?

I får gratis ekspertvejledning i, hvordan I kan arbejde strategisk med at designe gode kulturoplevelser til jeres målgruppe for et mindre ressourceaftryk. Samtidig arbejdes der med, hvordan I som kulturaktører også kan bruge jeres specifikke kulturfaglighed til at påvirke gæsternes trivsel og adfærd i en mere bæredygtig retning – også efter oplevelsen.

Forløbet tager udgangspunkt i jeres egen konkrete virkelighed, værdigrundlag og kerneopgave.

Ansøgning og mere information

Mulighed for at deltage i følgegruppe

For ansøgere, der ikke får tildelt plads på de skræddersyede forløb og andre interesserede kulturaktører i Region Midtjylland, er der mulighed for at følge udviklingen af projektet og resultaterne af strategiforløbene som en del af en følgegruppe.

Følgegruppen vil blandt andet blive inviteret til midtvejs-workshop og den afsluttende konference, hvor den nyeste viden vil blive delt og diskuteret.

Er I interesserede i at deltage i følgegruppen, kan I kontakte:

  • Amalie Møller Christensen, kulturkonsulent i Region Midtjylland,
    E-mail: amachi@rm.dk, telefon: 24 75 37 95.