open call (2).png

 

Midtjysk Kulturakademi ved Region Midtjylland og Europæisk Kulturregion udsender hermed et open call for kulturaktører baseret i Midtjylland. Her giver vi udvalgte kulturaktører mulighed for at gennemføre forløbet 'Culture Plan Earth' ved Hansen & Ersbøll Agenda.

Culture Plan Earth er et resultatorienteret strategiforløb, der hjælper kulturaktører med at forstå de udfordringer og potentialer, som ligger i den bæredygtige omstilling. Og hjælper den enkelte aktør med at udvikle en strategi og forretningsplan, der sikrer implementering af bæredygtighed som en del af organisationens kerneforretning.

Udgifter afholdes af Region Midtjylland, og der udvælges op til ti kulturinstitutioner, som gratis kan gennemføre forløbet.

Ud over at bidrage med udvikling af en bæredygtighedsstrategi for den enkelte institution, skal forløbene samlet set bidrage til Midtjysk Kulturakademis videre samarbejde med Hansen & Ersbøll Agenda om at definere og udvikle et bæredygtighedsindeks for kultur. 'Kulturens bæredygtighedsindeks' indeholder stærke indikatorer til det 18. Verdensmål, som belyser, hvordan man kan måle og skabe mobilisering inden for kulturen. Et indeks / en ESG-tabel for kulturen har til formål at inspirere kulturen til, hvordan man i praksis kan arbejde med den bæredygtige omstilling og ikke mindst hvordan man kan måle på arbejdet.

Kriterier for deltagelse

Hvem kan ansøge?
Kulturinstitutioner eller offentlige organisationer, der arbejder med kunst og kultur og som er baseret i Region Midtjylland.

Deltagere
Institutionen deltager med 2-3 medarbejdere. Både ledelseslag/strategisk niveau (ideelt set bl.a. direktøren) og praktisk medarbejderniveau bør være repræsenteret blandt deltagerne.

Tidsmæssig investering

Forløbet afvikles i perioden marts til maj 2023. Resultater og erfaringer fra forløbene deles med Midtjysk Kulturakademi og Region Midtjylland ift. det videre arbejde med et kulturens verdensmål og bæredygtighedsindeks.

I skal afsætte minimum ca. 25 timer som institution, som omfatter fem live webinarer á 1,5 time / opgaveløsning mellem modulerne ca. 3 timer pr. gang / mundtlig feedback fra Hansen & Ersbøll Agenda.

Herunder fremgår datoer for afvikling af de fem moduler, hvor deltagelse er påkrævet:

  • Modul 0 – Introduktionsfase: 2. marts kl. 9:00-10:30
  • Modul 1 – Bæredygtige udfordringer: 16. marts kl. 9:00-10:30
  • Modul 2 – Bæredygtige forretningspotentialer: 30. marts kl. 9:00-10:30
  • Modul 3 - Målsætninger: 20. april kl. 9:00-10:30
  • Modul 4 – Fra strategi til handling: 3. maj kl. 9:00-10:30

For optimal udbytte af forløbet, at det er en fordel at involvere organisationen og relevante medarbejdere mere bredt i udviklingsarbejdet gennem fx interne arbejdsmøder undervejs i forløbet. De 25 timer er således et estimeret minimum.

Udgiften på 25.000 kr. ekskl. moms pr. forløb afholdes af Region Midtjylland.

Videndeling
Resultater og viden fra forløbene skal deles med Midtjysk Kulturakademi og Region Midtjylland, jf. det videre arbejde med et kulturens bæredygtighedsindeks. Ansøger skal således være indstillet på at indgå i aktiviteter om udveksling af erfaring og viden fra forløbet efter nærmere aftale med Region Midtjylland.

Ansøgning
Den enkelte kulturaktør ansøger om at blive tildelt et gratis Culture Plan Earth forløb ved Hansen & Ersbøll Agenda ved at sende en motiveret ansøgning på max én side til SKU@ru.rm.dk, hvor I som institution besvarer følgende:

1. Hvad er bæredygtighed for jer?
Hvad forstår I ved bæredygtighed i jeres kontekst? / Hvad mener I, er jeres rolle og bidrag som kulturinstitution/kulturaktør i en bæredygtig omstilling og dagsorden?

2. (Hvordan) arbejder I med bæredygtighed og bæredygtig omstilling pt.?
Arbejder I allerede som kulturaktør målrettet med emnet?

Hvis ja, hvordan arbejder I målrettet med emnet både praktisk og strategisk?

Hvis nej, hvorfor vil I gerne i gang med at arbejde mere målrettet med emnet? Og hvordan?

3. Hvorfor ønsker I at deltage i Culture Plan Earth?
Beskriv kort jeres motivation for at ansøge om deltagelse i forløbet og beskriv, hvad I ønsker at få ud af jeres deltagelse.

Angiv desuden:

  • Kontaktperson med navn, stilling og kontaktoplysninger (e-mailadresse og mobilnr.)
  • Hvis jeres institution udvælges, hvem vil I så fald deltage i forløbet fra jeres side? (angiv navn, stilling og e-mailadresse)

Frist for ansøgning er 1. februar 2023.

Ved yderligere information og spørgsmål
For yderligere om selve forløbet og indhold rettes spørgsmål til Hansen & Ersbøll Agenda ved Rikke Soede, rikke@heagenda.dk

For spørgsmål til open call, udvælgelse og praktik rettes spørgsmål til Region Midtjylland ved Bettina Kiilsgaard Henrichsen, bettina.henrichsen@ru.rm.dk eller Mie Pedersen, mie.pedersen@ru.rm.dk

Du kan også læse mere om forløbet her.

Bo Skaarup, Naturhistorisk Museum, om forløbet Culture Plan Earth

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.