Foto fra kursusforløb om digitalisering i Midtjysk Kulturakademi


Som en del af Midtjysk Kulturakademis fokus på digitalisering er 15 midtjyske kulturinstitutioner blevet udvalgt via en ansøgningsrunde til at deltage i kursusforløbet 'Digitalisering forfra - fra reaktion til strategi'. Kurset udgøres af fire forskellige moduler, og det første blev afholdt på Naturkraft i Ringkøbing 23. november 2021.

15.02.2022

Ti forskellige midtjyske kulturinstitutioner har opnået støtte til projekter fra vores mini-pulje til digital omstilling. Puljen er en del af vores digitaliseringsindsats i Midtjysk Kulturakademi.

I efteråret 2021 indbød vi igennem vores indsats for videndeling og kompetenceudvikling, Midtjysk Kulturakademi, små og mellemstore kulturinstitutioner i Region Midtjylland til at søge om tilskud fra en særligt oprettet mini-pulje til digital omstilling. Puljen har til formål at støtte regionens kulturinstitutioner i indhentning af uvildige rådgivningsforløb, som skal understøtte institutionernes digitale omstilling. Vi modtog i alt 16 ansøgninger til mini-puljen, og der er givet tilsagn til ti projekter til samlet 480.000 kr.

Et indsatsområde i Midtjysk Kulturakademi
Digitalisering er bestemt ikke et nyt begreb. Heller ikke kulturverdenen, hvor man igennem mange år har været bevidste om nødvendigheden af at være digitale. Men særligt de sidste par år med corona-krise har været med til at give omstillingen et ekstra skub. Her har mange kulturinstitutioner prøvet kræfter med nye digitale værktøjer for at nå ud til deres brugere, mens samfundet i perioder var lukket ned.

Digitalisering er også et af indsatsområderne i 2021-2022 i Midtjysk Kulturakademi. Her sætter vi fokus på digitaliseringens potentialer som et nødvendigt forandringsredskab for kulturinstitutioner gennem flere forskellige tiltag.

"I Midtjysk Kulturakademi har vi fokus på 'digitalisering' for aktivt at understøtte kulturbranchens store behov for at komme fra reaktion til langsigtet strategisk udvikling på området. Der er fortsat et behov for at arbejde både med forståelse og prioritering af den digitale omstilling - herunder vigtigheden af, at opgaven løftes på ledelsesniveau ude i kulturinstitutionerne,” siger Bettina Kiilsgaard Henrichsen, der er projektleder for Midtjysk Kulturakademi.

Kursusforløb og digital videndeling
Udover mini-puljen til initiativrige kulturinstitutioner, der har høje ambitioner om at omstille sig digitalt, afvikler vi også kursusforløbet 'Digitalisering forfra - fra reaktion til strategi', og vi deler løbende inspirations- og læringsmaterialer til arbejdet med digitalisering på akademiets digitale videndelingsplatform Midt i Kulturen. For Bettina Kiilsgaard Henrichsen er der ingen tvivl om, at der er behov for hjælp til at komme videre med digitaliseringen i mange kulturinstitutioner:

"En nylig EU-rapport slår fast at kulturen som branche mangler 'digital selvtillid' – og at der er store niveauforskelle i kulturaktørernes digitale forståelse og modenhed. Med den acceleration, der er - ikke bare i teknologier, men også i brugernes vaner - er det afgørende, at organisationerne opbygger digital kapacitet og forståelse og derigennem evner at møde brugernes behov og opbygge mere bæredygtige forretninger," siger hun.

Find masser af inspirationsmateriale til arbejdet med digitalisering på Midtjysk Kulturakademis digitale platform Midt i Kulturen.

Projekter, der har opnået støtte fra mini-puljen til digital omstilling:

  • Museum Skanderborg: Hvordan får brugerne den bedste digitale oplevelse på Perron1? (50.000 kr.)
  • Naturhistorisk Museum, Aarhus: Optimal udnyttelse af Naturhistorisk Museums digitale muligheder (50.000 kr.)
  • Kunstcentret Silkeborg Bad: Digital kommunikationsplatform (40.000 kr.)
  • Fonden Naturkraft, Ringkøbing: Digitale veje til gode gæsteoplevelser (50.000 kr.)
  • Slagteriet, Holstebro: Digital strategi step 2 – Slagteriet S/I (50.000 kr.)
  • White Hole Theater, Viborg: Digital Organisering af White Hole Theater (50.000 kr)
  • Ringkøbing-Skjern Museum: Forstå og udnyt dit publikum optimalt gennem data i din e-marketing (50.000 kr.)
  • Teater Katapult, Aarhus: Potentialer for digitalisering af Katapult (40.000 kr.)
  • HEART – Herning Museum of Contemporary Art: Digital Strategi 2.0 for Heart – kravspecifikation for fremtidens fælles værktøjer (50.000 kr.)
  • Kunsthal Aarhus: Gennemgribende digitalisering af Kunsthal Aarhus (50.000 kr.)